Счетоводно отчитане на персонал и заплати

  • изготвяне и обработка на ведомости за заплати;
  • подаване на уведомления в НОИ;
  • служебни бележки и удостоверения;
  • изготвяне и подаване на декларации 1 и 6;
  • изготвяне на трудови и граждански договори;
  • регистриране на болнични листове;
  • комуникация с Инспекция по труда;
  • Служба по трудова медицина.