Регистрации

Предлагаме пълно съдействие при регистрация на ново дружество

  • избор на подходяща корпоративна форма;
  • изготвяне на всички документи, съпътстващи новата регистрация;
  • вписване в съответното учреждение;
  • промени в обстоятелствата вече регистрирано дружество;
  • регистрация и дерегистрация по ЗДДС;
  • регистрация в комисия за защита на личните данни;
  • регистрация в инспекцията по труда.