Годишно счетоводно приключване

  • изготвяне на годишни финансови отчети;
  • изготвяне на отчети за статистиката;
  • изготвяне на годишни декларации по ЗКПО и ЗДДФЛ;
  • подаване в НАП и НСИ;